Cappelens Ordbøker

Engelsk ordbok er revidert i 2008 og er en moderne ordbok som dekker det sentrale ordforrådet i moderne engelsk og norsk dagligspråk. Boka er innbydende og enkel å slå opp og finne fram i. Den er spesielt tilpasset elever i videregående skole, men passer like godt for alle som bruker engelsk privat eller på jobben. Ordboka er tillatt å bruke på eksamen.

Engelsk ordbok - yrkesfag er helt nyutviklet og spesielt tilpasset elever som tar yrkesfag. I tillegg til allmenn engelsk, har ordboka et faglig ordforråd som spenner over alle de ni yrkesfaglige utdanningsprogrammene. I ordboka er det egne oppslag med illustrasjoner som fungerer som faglige ordlister til hvert fagområde.

Engelsk skoleordbok består av en engelsk-norsk del og en norsk-engelsk del, hver med ca. 16 000 oppslagsord. Ordutvalget er nøye gjennomtenkt med tanke på elevenes behov på dette nivået. Presentasjonen er pedagogisk og oversiktlig med to farger i layouten, noe som bidrar til å gjøre det lett og intuitivt å finne fram.

Ordbøkene har illustrasjoner som fungerer som temaordlister, kart og fyldig minigrammatikk.

 


Dictionary Work

NB: På nettstedet http://engelskordbok.cappelendamm.no finner du tekster, interaktive oppgaver, øvelser og minikurs - i tillegg til oppgaveheftene. Gå dit dersom du ønsker å bli en bedre ordbokbruker!
 

Oppgavehefter

Vi har laget egne oppgavehefter som kan brukes for å trene på effektiv bruk av ordbok.

Heftene som hører til Engelsk Ordbok (2004-utgaven og 2008-utgaven), Engelsk Ordbok Yrkesfag og Engelsk Skoleordbok er nå lagt ut i pdf-format her på nettstedet.

Oppgavene er utarbeidet av Eli Helgesen, Sheila Benestad, Berit Haugnes Bromseth og John Kristian Helland.

Så da er det bare å sette igang med ordbokstreningen! Lykke til!
 
 

Links

Informasjon om Cappelen Damms ordbøker

http://www.cappelendamm.no/main/katalog.aspx?f=10941