Translating a factual text

Below are some key facts about the black population in the USA today.

Exercise

Translate the text into Norwegian. Use your dictionary whenever you are in doubt about the meaning of a word or phrase.

 

  • Vel 40 millioner eller 13,5 prosent av befolkningen i USA har afrikansk bakgrunn.
  • En fjerdedel av afrikansk-amerikanerne lever i det som amerikanske myndigheter anser som fattigdom.
  • Arbeidsledigheten er høyere i denne gruppen enn for hvite.
  • Inntekt - gjennomsnittlig - for afrikansk-amerikanere var i 2007 33 916 dollar (225 280 kr) mot 54 920 dollar (364 795 kr) for hvite.
  • Andelen som søker seg til universitetsutdanning er dobbelt så høy for hvite som for amerikanere med afrikansk bakgrunn.
  • Hvite amerikanere lever i gjennomsnitt vel fem år lenger enn svarte.
  • Av alle amerikanere med HIV/AIDS i aldersgruppen 25-44 år er 62 prosent afrikansk-amerikanere.
  • Afrikansk-amerikanere scorer høyere innenfor nesten alle kroniske sykdommer som kreft, astma, diabetes, hjerte- og karsykdommer.

(Aftenposten, 29.04.09)